Zmiany w zwolnieniu nieruchomości lotniczych od podatku

Ustawą z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z  2021 r. poz. 1558) wprowadzono zmianę w PodLokU w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości. W wyniku nowelizacji przepis art. 7 w ust. 1 pkt 3 PodLokU otrzymał nowe brzmienie. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegać będą grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Przed nowelizacją zmieniony przepis określał zwolnienie dla budynków, budowli i zajętych pod nimi gruntów. 

W uzasadnieniu zmiany przepisów ustawy  wyjaśniono, że ustawa zmierza do tego, by przepisy PodLokU jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. Zatem zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości, które sugerowały, że zwolnieniu podlegają wyłącznie te grunty, które fizycznie zajęte są przez zwolnione budynki lub budowle. 

Nowelizacja wejdzie w życie 1.1.2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności