Zmiany w zakresie warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Zmieniono rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.3.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. nr 61, poz. 548 ze zm.).

Wprowadzono zapis, zgodnie z którym na obszarach położonych na terytorium RP określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z 9.10.2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, ze zm.) do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych .

Polowanie w nocy może odbywać się na piżmaki i drapieżniki - przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 zmienianego rozporządzenia (chodzi o urządzenia optyczne, w których obraz celu powstaje w świetle naturalnym i nie jest przetwarzany przez urządzenia elektroniczne, przy czym znak celowniczy w urządzeniu optycznym może być podświetlany; dopuszcza się też zainstalowanie dalmierza), oraz w lornetkę i latarkę.

Przed zmianą wymienione wyposażenie dotyczyło także polowania na dziki. Jednak wprowadzono zapis, zgodnie z którym polowania w nocy na dziki może dokonywać myśliwy wyposażony w wymienione wyżej wyposażenie, przy czym wspomniane wyżej ograniczenie odnośnie urządzeń optycznych nie dotyczy w tym przypadku lornetek służących do obserwacji.

Myśliwy polujący w nocy jest obowiązany zachować wyjątkową ostrożność, w tym m.in. przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę cel i teren na linii strzału - w przypadku polowania na piżmaki i drapieżniki, a także w przypadku polowania na dziki, gdy używa do wykonywania polowania wymienionych wyżej urządzeń optycznych określonych w § 4 ust. 1 zmienianego rozporządzenia.

Na koniec, zmieniono art. 21a zmienianego rozporządzenia dotyczący polowań indywidualnych. Po zmianie, polowanie indywidualne może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia. Przed zmianą, polowanie indywidualne nie mogło odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności