Zmiany w zakresie trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Zmianę zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17.2.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 267).

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia polega na usunięciu ze wszystkich formularzy, stanowiących załączniki do rozporządzeń, obowiązku stosowania pieczątki przez osoby podpisujące formularze, odpowiedzialne za ich treść. Ponadto, w rozporządzeniu uwzględniono następujące zmiany:

1) zniesienie obowiązku dokonywania wpłaty z zysku za ostatni miesiąc/kwartał roku obrotowego w terminie do dnia 28 ostatniego miesiąca/kwartału roku obrotowego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku obrotowego podatnik należy wpłacać w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego;

2) informacja co do wyboru miesięcznego lub kwartalnego okresu – raz przekazana – dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku obrotowego zawiadomi o zmianie okresu (§ 1 ust. 2 rozporządzenia);

3) w deklaracjach: WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R usunięto informacje dotyczące art. 81 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU), ponieważ nie ma już obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności