Zmiany w zakresie systemu podatków dochodowych od 1.1.2019 r.

Ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2193) wprowadzono liczne i istotne zmiany, które zaczną obowiązywać od 1.1.2019 r.

Zmiany korzystne dla podatników:

1) preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box) - 5% preferencyjna stawka podatku dochodowego;

2) dodatkowe odliczenie hipotetycznych odsetek (max. do 250 000 zł w roku podatkowym) od własnego kapitału w przypadku pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój;

3) wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności;

4) zwolnienie z podatku u źródła odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z tytułu euroobligacji;

5) uregulowanie skutków podatkowych obrotu walutami wirtualnymi;

6) zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych.

Zmiany uszczelniające system podatków dochodowych:

1) wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax);

2) zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła;

3) wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych;

4) zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do obejścia prawa podatkowego, m.in. w zakresie ogólnej klauzuli;

5) wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji zastosowania przepisów o obejściu prawa podatkowego;

6) zmiany w zakresie regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności