Zmiany w zakresie składania wniosków do KRS przez spółki powołane przy pomocy wzorca umowy

Opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2295).

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13.1.2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 65 ze zm.; dalej: TrSkłWnSpR15).

Po pierwsze, uchylno § 4 TrSkłWnSpR15, zgodnie z którym wniosek o wpis do rejestru:

- opatrywano kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

- spółki z o.o. mógł być także opatrzony podpisem elektronicznym, który spełniał wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1571 § 6 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; dalej: KSH); art. 1571 § 6 KSH uchylono z dniem 15.3.2018 r.

Po drugie, uchylono ust. 6 w § 5 TrSkłWnSpR15, zgodnie z którym po złożeniu wniosku do sądu (chodzi o wniosek podpisany przez wszystkich wskazanych w tym wniosku użytkowników składa do sądu jeden z podpisujących), użytkownicy podpisujący pismo i załączone do niego dokumenty otrzymywali automatycznie na swoje konta elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności