Zmiany w zakresie planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Środowiska z 13.11.2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz.U. nr 221, poz. 1646 ze zm.).

Wynika z niego, że w planie rocznym zamieszcza się m.in. dane dotyczące zwierząt łownych w obwodzie łowieckim, określone osobno dla każdego z gatunków tych zwierząt, w tym – w brzmieniu od 4.8.2017 r.:

  • liczbę zwierząt łownych, z wyłączeniem dzików, których pozyskanie w danym roku gospodarczym uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, z podziałem na gatunki, zwierzynę grubą i drobną oraz w przypadku zwierzyny grubej, z podziałem na płeć i osobniki młode (do pierwszego roku życia), a w przypadku samców zwierzyny płowej także z podziałem na osobniki selekcyjne i łowne (zmiana dotyczyła wprowadzenia wyróżnionych danych);
  • minimalną liczbę dzików zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym (przedtem chodziło o optymalną liczbę dzików i zwierzyny płowej uwzględnianych przy realizacji planów rocznych, zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej z podziałem na gatunki, a ponadto w przypadku samców zwierzyny płowej – z podziałem na klasy wieku).

W części szczegółowej planu wieloletniego zamieszcza się dane dotyczące rejonu hodowlanego obejmujące m.in. docelową liczbę łosi, jeleni, jeleni sika, danieli, muflonów na 1000 ha, maksymalną liczbę dzików na 1000 ha oraz docelową liczbę saren, zajęcy, kuropatw na 100 ha, w tym łosi i jeleni również na 1000 ha powierzchni leśnej, a zajęcy i kuropatw również na 100 ha powierzchni polnej. Poprzednio dane te dotyczyły docelowej a nie maksymalnej liczby dzików.

Ważne
Zmiany w powyższym zakresie stosuje się do planów łowieckich, począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.

Ponadto, zmieniane rozporządzenie stanowi też, że dopuszcza sięzmianę planu rocznego w razie m.in.wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Przed zmianą nie dotyczyło to podejrzenia wystąpienia takiej choroby.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności