Każda z tych osób może, pod pewnymi warunkami, skorzystać z części lub całego urlopu lub zasiłku macierzyńskiego. Nowe przepisy nie ingerują w długość urlopu macierzyńskiego, więc po zmianach przysługuje on nadal w wymiarze od 20 do 37 tygodni.

Przeczytaj więcej na ten temat:

Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego od 2.1.2016 r.