Zmiany w zakresie obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska

Chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.6.2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130, poz. 1192 ze zm.; dalej: rozporządzenie).

Nowelizacja uchyla § 4 rozporządzenia, zgodnie z którym obiekty trudno dostrzegalne z powietrza (w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia) powinny być niższe o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające. Chodzi tu o powierzchnie podejścia opisane w § 11 pkt 2, § 20 pkt 2 i § 34 pkt 1 rozporządzenia.

W związku z tym, zmianie uległy przepisy:

1) § 3 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym wymiary obiektów budowlanych, które obejmują także umieszczone na nim urządzenia, w tym m.in. anteny i reklamy, nie mogą naruszać wyznaczonych powierzchni ograniczających;

2) § 8 rozporządzenia, zgodnie z którym przez przeszkody lotnicze, usytuowane w otoczeniu lotniska, rozumie się sztuczne lub naturalne obiekty naziemne albo ich części lub skrajnie tras komunikacyjnych, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające.

W obu przypadkach przepisy te były stosowane z zastrzeżeniem § 4 rozporządzenia.

Nowelizacja zawiera też przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw prowadzonych na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o przygotowaniu i realizacji inwestycji celu publicznego lub przepisów budowlanych, wszczętych i niezakończonych przed 3.11.2017 r., w zakresie wysokości obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza usytuowanych w zasięgu powierzchni podejścia stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym nowelizacją.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności