Zmiany w zakresie maksymalnych wartości energii elektrycznej z wysokiej kogeneracji

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 832 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z 5.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Energii z 21.8.2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1671).

Z nowelizacji wynika, że maksymalna:

  1. ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2020 r. wynosi 26.300.000 MWh, a przed zmianą: 24.000.000 MWh;
  2. wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt. 1, w 2020 r. wynosi 4.862.860.000 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium RP – 243.143.000 zł, a przed zmianą było to odpowiednio: 4.147.860.000 zł i 207.393.000 zł;
  3. ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2020 r. wynosi 72.000.000 MWh, a przed zmianą: 36.000.000 MWh;
  4. wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt. 3, w 2020 r. wynosi 8.652.483.000 zł, a przed zmianą: 4.355.253.000 zł. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności