Zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami w razie wygaśnięcia trwałego zarządu oraz przejęcia nieruchomości

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 492 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono m.in. w ustawie 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU).

Zgodnie z art. 46a GospNierU, wojewoda lub minister budownictwa może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części. Dodano przepis, zgodnie z którym uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do nieruchomości, w odniesieniu do których trwały zarząd wygasł w ten sposób, do czasu rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania przez organ, który wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, wykonuje ten organ .

Natomiast z art. 55a ust. 1 GospNierU wynika, że minister budownictwa może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby prawnej, która nie jest spółką, za jej zgodą, i przekazać je na rzecz innej państwowej osoby prawnej (wykreślono zastrzeżenie, że nie może to być spółka) lub na potrzeby jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1 GospNierU (m.in. Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, TK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa UODO, Sądu Najwyższego, NSA i WSA, NIK, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad itd.). Zgodnie z dodanym ust. 1a, uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do nieruchomości przejętych w ten sposób, do czasu rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania, wykonuje minister budownictwa. O sposobie zagospodarowania nieruchomości tak przejętych rozstrzyga również minister budownictwa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności