Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatków dochodowych

Od 15.2.2020 r. obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów z 10.2.2020 r.:

- zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 238) oraz

- zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 239).

Zmiany rozporządzeń mają charakter dostosowawczy do ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200). Ustawa wprowadziła pojęcie „uprzedniego porozumienia cenowego” i tym samym spowodowała konieczność zmiany terminologii w ww. rozporządzeniach. W celu dostosowania w rozporządzeniach zastąpiono pojęcie „uprzedniego porozumienia cenowego” i „jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego”, którym w ustawie nadano nowe znaczenie (tj. decyzje wydawane na podstawie tej ustawy), pojęciami „porozumienia dotyczącego cen transferowych” i „jednostronnego porozumienia dotyczącego cen transferowych”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności