Ustawą z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 905) zostało przesunięte wejście w życie ustawy z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.) z 1.7.2016 r. na 1.1.2017 r.

W konsekwencji, nadal nie ma jednego biura Krajowej Informacji Podatkowej, które miało się zbiorczo zajmować interpretacjami indywidualnymi i przejąć dotychczasowe działanie organów w tym zakresie. Na razie więc składanie wniosków o wydawanie interpretacji indywidualnych bez zmian. Najprawdopodobniej zmiany wejdą w życie łącznie ze zmiany w wynikającymi z projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

(TK)