Zmiany w wynagrodzeniach w samorządzie

Z dniem 1.11.2021 r. zmianie uległa ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w zakresie:

  • delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia określającego wynagrodzenia pracowników samorządowych, przez wskazanie, że rozporządzenie określać ma m.in. maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych z wyboru (art. 37 ust. 1 pkt 4  PracSamU),
  • zmianę wysokości maksymalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z wyboru z 7-krotności na 11,2-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (art. 37 ust. 3  PracSamU),
  • wprowadzenie minimalnego poziomu wynagrodzenia osób zatrudnionych w oparciu o wybór (dodany do art. 37 ust. 4  PracSamU).

Zmiany te skutkowały koniecznością wydania nowego rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (rozporządzenie z 25.10.2021 r.; Dz.U. z 2021 r. poz. 1960).

Nowe rozporządzenie zmienia procentową wysokość dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych z wyboru, znacząco podwyższa zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek funkcyjny pracowników zatrudnionych z wyboru (w odniesieniu do tych osób zawierając jedynie kwotę maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego) oraz na podstawie powołania. Podwyższa także z początkiem 2022 r. minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności