Zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych związane z elektronizacją zamówień publicznych

Ponadto w przywołanej ustawie dokonano zmiany definicji środków komunikacji elektronicznej, poprzez wykreślenie z niej faksu. Oznacza to, że nie jest on już środkiem komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Środki komunikacji elektronicznej to - według nowej definicji - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), czyli rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne (hardware) i współpracujące z nimi narzędzia programowe (software), umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Podkreślić jednocześnie należy, że powyższe zmiany nie eliminują jednak zupełnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, możliwości stosowania faksu w tzw. okresie przejściowym do 1.1.2020 r. Pozostaje on bowiem do wyboru zamawiającego - na podstawie przepisu przejściowego art. 18a wprowadzonego do nowelizacji ZamPublU - jako jeden ze sposobów komunikacji zamawiającego z wykonawcą (ale nie jako środek komunikacji elektronicznej).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności