Zmiany w ustawie Prawo budowlane z początkiem 2017 r.

30.9.2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce ,,Aktualności” ukazała się informacja o rozpoczęciu uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacjach publicznych projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Przewidywano, że projekt zostanie złożony w Radzie Ministrów do rozpatrzenia do końca 2016 r. Można było przypuszczać, że w aktualnie obowiązującej ustawie z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej PrBud) nie zostaną dokonane już znaczące zmiany. Jednakże, na tych samych stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 30.122016 r. ukazała się informacja o zmianach w PrBud.

Zmiany w PrBud zostały uchwalone ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorstw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), przy czym ustawa nowelizująca dokonuje jednoczesnej zmiany w 20 ustawach. Celem ustawy nowelizującej jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce . Uczestnicy procesu budowlanego (art. 17 PrBud) powinni wykazać się szczególnie znajomością zmian ujętych w art. 3 i w art. 5 nowelizacji.

Artykuł 3 to zmiana w ustawie z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.). Zmiana dotyczy uproszczenia procedury budowy zjazdów z drogi publicznej.

Artykuł 5 to zmiany w PrBud. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

1) zastąpienia sformułowań nazw organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego,

2) zwolnienia niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

3) skrócenia rozpatrywania zgłoszeń i wydawania zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu,

4) doprecyzowania przepisów w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,

5) regulacji w zakresie tymczasowych obiektów budowlanych,

6) uchylenia wymogu rozpoczęcia postępowania legalizacyjnego pod warunkiem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy,

7) ujednolicenia w zakresie przesłanek umożliwiających legalizację budowy,

8) doprecyzowania kwestii przekazywania protokołu w postaci elektronicznej i wspólnego postępowania dla obiektów budowlanych uszkodzonych w ramach jednego zdarzenia powodującego katastrofę budowlaną.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności