Najważniejsza zmiana dotyczy podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Świadczenie ma wzrosnąć ze 100 % zasiłku dla bezrobotnych do 120 % tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS. Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełnić m.in. przesłanki ubóstwa.

Wzrasta świadczenie integracyjne

Przepis wprowadzający nową – wyższą wysokość świadczenia integracyjnego obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15.2.2022 r. z mocą od 1.1.2022 r. Świadczenie integracyjne należne za grudzień 2021 r., a wypłacone w styczniu 2022 r. powinno wynosić 100 % zasiłku dla bezrobotnych.

Podwyższona kwota świadczenia integracyjnego wynosić będzie 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, tj. 1489 zł.

Kwota świadczenia integracyjnego, wypłacona przed 15.2.2022 r. powinna wynosić 100 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Od 15 lutego, wysokość świadczenia wzrasta, z mocą od 1.1.2022 r. w związku, z czym centrum integracji społecznej powinno złożyć do powiatowego urzędu pracy korektę wniosku o wypłatę świadczenia.

Jeżeli centrum integracji społecznej otrzymało zaliczkę na wypłatę świadczenia integracyjnego przed 15.2.2022 r., wypłata świadczenia dokonywana będzie według dotychczasowych zasad. Jednocześnie, biorąc pod uwagę interes uczestnika CIS, Centrum powinno niezwłocznie skierować do powiatowego urzędu pracy korektę wniosku uwzględniającą nową wysokość świadczenia.

Okres próbny

Okres próbny i okres uczestnictwa powinny być nadal liczone jako dwa odrębne okresy.

Okres próbny w CIS trwa 1 miesiąc. Tak więc miesięczny okres próbny rozpoczynający się 1 stycznia, zakończy się 1 lutego, okres próbny rozpoczynający się 15 lutego, zakończy się 15 marca. Uczestnik objęty okresem próbnym w CIS nabędzie prawo do świadczenia integracyjnego w podwyższonej wysokości, tj. 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku, gdy okres próbny rozpoczął się przed 1.1.2022 r. i jest kontynuowany w styczniu, wysokość świadczenia należy ustalić w następujący sposób: za okres 15–31.12.2021 r. według zasad dotychczasowych (tj. 50 % kwoty świadczenia integracyjnego), za okres 1–15.1.2022 r. według nowych zasad (tj. 120 % kwoty świadczenia integracyjnego). W przypadku gdyby okresy uczestnictwa obejmowały inne daty, należy świadczenie ustalić proporcjonalnie dla danego okresu.

Źródło:

gov.pl