Zmiany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła ponad 70 zmian do dotychczas obowiązującej regulacji. Wśród najważniejszych wymienić można m.in.:

 • Odejście od zasady tożsamości stopni wojskowych i stanowisk – nowe zasady pozwolą na zaszeregowanie stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, a podoficerów do trzech stopni wojskowych. Zmiany zaszeregowania dokonywał będzie organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na określone stanowisko służbowe, w drodze decyzji. Zmiana zaszeregowania da podstawę do mianowania oficera i podoficera na kolejny stopień wojskowy bez zmiany stanowiska służbowego.
 • Nowe zasady opiniowania żołnierzy – opinie będą coroczne, a skala 5-stopniowa (dodatkowy stopień „wzorowy”).
 • Wprowadzenie dodatków motywacyjnych dla podoficerów.
 • Możliwość wyznaczania na niższe stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych – za ich zgodą – w przypadku likwidacji lub zmiany dotychczas zajmowanych przez nich stanowisk służbowych.
 • Objęcie żołnierzy służby kontraktowej możliwością przenoszenia do rezerwy (na okres do 6 miesięcy).
 • Zniesienie kadencyjności u podoficerów. Według nowych rozwiązań kadencyjność będzie funkcjonowała jedynie dla oficerów służby stałej. Oficerowie zawodowi będą mogli powtarzać kadencję na zajmowanych stanowiskach służbowych bez ograniczeń, z wyjątkami dotyczącymi tzw. stanowisk prezydenckich.
 • Likwidację dwóch przesłanek zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej (uzyskanie dwóch niedostatecznych ocen ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz niezłożenie w określonym terminie, po uprzednim wezwaniu, oświadczenia o stanie majątkowym).
 • Wprowadzenie urlopu ojcowskiego na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 • Rozszerzenie instytucji 3-letniego przedawnienia na wszelkie roszczenia wynikające ze stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.
 • Uporządkowanie kwestii nieistniejących stopni wojskowych (z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, starszego plutonowego (starszego bosmanmata) mianuje się na stopień sierżanta (bosmana), sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego) i starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) – na stopień młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki), a młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki) i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki) – na stopień starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki). Przepisy nakazujące mianowanie żołnierzy na inne stopnie weszły w życie 1 stycznia 2014 r.).
Podstawa prawna:
 • art. 1, art. 12, art. 16 ustawy z 11.10.2013 r. o zmianie ustawy o służbie żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności