Takie zmiany wymagały m.in. dostosowania przepisów wykonawczych, np. w zakresie opiniowania służbowego policjantów, przyznawania nagród i zapomóg, pomocy finansowej dla policjantów na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dlatego też jednocześnie ze zmianami w ustawie o Policji weszły w życie zmiany do rozporządzeń:

  • MSWiA z 30.8.2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (rozporządzenie MSW z 11.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów),
  • MSWiA z 18.11.2013 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom (rozporządzenie MSW z 11.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom),
  • MSWiA z 17.10.2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów (rozporządzenie MSW z 15.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów),
  • MSWiA z 18.5.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (rozporządzenie MSW z 23.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów),
  • MSWiA z 21.12.2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (rozporządzenie MSW z 25.9.2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów).