Zmiany w udzielaniu pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt rozporządzenia

Z uzasadnienia do projektu wynika, że beneficjentami pomocy będą m.in. instytucje kultury (państwowe, współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządowe), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły artystyczne itd.

Przewidziano, że wsparcie będzie miało charakter horyzontalny i obejmie cały kraj, mając na względzie szczególnie miasta i ich obszary funkcjonalne. W odniesieniu do województwa mazowieckiego projekt rozporządzenia przewiduje wydzielenie specjalnej puli na wsparcie tego regionu. Wskazano bowiem maksymalne progi pomocy, jaka będzie udzielana w ramach VIII. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartości te wskazano oddzielnie dla 15 słabiej rozwiniętych regionów i dla Mazowsza, które w obecnej perspektywie finansowej znalazło się w grupie regionów rozwiniętych - będą to odpowiednio 85% i 80% kosztów kwalifikowanych.

W odniesieniu do kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy na wspieranie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego kwalifikowane będą wydatki związane bezpośrednio z realizacją dofinansowanej inwestycji, poniesione od 1.1.2014 r. do 30.6.2021 r.

Przepisy rozporządzenia mają obowiązywać do 30.6.2021 r., natomiast ich realizacja ma rozpocząć się z dniem jego wejścia w życie rozporządzenia i zakończyć się z dniem 30.6.2021 r.

Obecnie omawianą problematykę reguluje rozporządzenie MKiDN z 12.8.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1213).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności