Zmiany w szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy fizjoterapeutów

Przepisy ustawy zmieniają postanowienia ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm.), ustawy z 27.7.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 ze zm.), ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) oraz ustawy z 25.9.2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 952 ze zm.).
Ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy fizjoterapeutów wyłącznie w jednej postaci egzaminu ustnego albo pisemnego, w sytuacji kiedy ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie nie będzie możliwości przeprowadzenia obydwu części egzaminu. Przepisy ustawy precyzują kompetencję Ministra Zdrowia co do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie, w trakcie sesji egzaminacyjnej, w której ma się odbyć dany egzamin.
W ustawie wprowadzono także możliwość zwolnienia lekarza, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty czy fizjoterapeuty z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego z powodu okoliczności związanych z epidemią np. nieprzystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego z powodu choroby, izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych oraz odbywania kwarantanny albo rezygnacji z udziału w tym egzaminie z innych przyczyn, na co mogły mieć wpływ okoliczności związane z epidemią.
Ustawa umożliwia również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności