Zmiany w strukturze organizacyjnej administracji rządowej

Do najistotniejszych modyfikacji w strukturze administracyjnej wprowadzonych ustawą z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz. 1960) należą:

1) powstanie trzech nowych działów administracji:

a) energia,

b) gospodarka złożami kopalin

c) żegluga śródlądowa.

Do tej pory były one włączone w działy: gospodarka, środowisko oraz transport;

2) kompetencje do kierowania działami: członkostwo RP w UE oraz sprawy zagraniczne, do tej pory powierzone jednemu ministrowi, w zakresie udziału w kształtowaniu polityki Unii, rozdzielono pomiędzy ministrów właściwych ds. energii, gospodarki, gospodarki złożami kopalin oraz informatyzacji;

3) wymóg, aby kandydat na wojewodę, posiadał co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi zastąpiono rękojmią tzw. należytego wykonywania obowiązków;

4) zrezygnowano z wymogu posiadania statusu samodzielnego pracownika naukowego, w przypadku przyznawania wynagrodzenia osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe z tytułu stałej dodatkowej pracy dydaktyczno-naukowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności