Zmiany w strukturze komisji egzaminacyjnych

1.1.2016 r. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej okręgowych komisji egzaminacyjnych. Zmiana zostanie wprowadzona na mocy art. 1 pkt 13 lit. a i b oraz pkt 14 ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357 ze zm.), które zmienią brzmienie art. 9c ust. 2 pkt 1 oraz art. 9d ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W efekcie wprowadzonych zmian OKE staną się jednostkami podporządkowanymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tak jak do tej pory funkcjonować będzie osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, z tym że inaczej niż to miało miejsce dotychczas, nie będą one jednostkami całkowicie niezależnymi.

Zdaniem twórców zmiany przekazanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nadzoru nad OKE ma doprowadzić dopełnej spójności i lepszej efektywności systemu egzaminacyjnego, a także do zwiększenia jednolitości działań związanych z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz ocenianiem prac egzaminacyjnych. Podobnie jak dotychczas, nadzór nad CKE będzie sprawował minister właściwy ds. oświaty i wychowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności