Zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki finansowej

Minister Finansów sporządził i zawnioskował do Rady Ministrów do rozpatrzenia projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z 7.12.2010 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 1616).

Głównymi założeniami projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie §6 ust.1 i §17 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z wykorzystywaniem w pełnym zakresie do opracowywania projektów planów finansowych Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz w związku z potrzebą dostosowania do aktualnego brzmienia ustawy z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529, ze zm.).

Zaproponowane zmiany mają za zadanie umożliwić płynne przejście z procesu planowania do procesu realizacji ustawy budżetowej z początkiem roku budżetowego poprzez zmianę terminu w jakim dysponenci części budżetowych przekazują zweryfikowane projekty planów finansowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. Obecnie wszystkie działania w zakresie opracowywania zarówno projektów planów finansowych jak i planów finansowych wykonywane są za pomocą tego systemu. Dlatego też zawnioskowano o zmianę terminu z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy na 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, aby zapewnić Ministrowi Finansów szybki dostęp do danych wynikających z projektów planów finansowych.

Z kolei zmiany w zakresie §17 ust.1 ww. rozporządzenia dotyczą potrzeby dostosowania treści jego przepisów do aktualnego brzmienia ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która weszła w życie z 1.1.2013 r. w zakresie dookreślenia podmiotu uprawnionego do świadczenia usług pocztowych (operator wyznaczony lub inny operator pocztowy).

Jako dzień wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia proponuje się 1.10.2014 r. aby mogło mieć zastosowanie do projektów planów finansowych ustawy budżetowej na rok 2015. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności