Z dniem 4.4.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.4.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz. 597). Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.3.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz. 539).

Należy podkreślić, że w rozporządzeniu umożliwiono kierowanie przez każdego lekarza szpitala do izolatorium m.in. osób, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub osób, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka nie powinny w nim przebywać. W przepisach sprecyzowano także, że pobyt w izolatorium powinien trwać do otrzymania ujemnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 z materiału biologicznego pobranego przed przyjęciem do izolatorium.

Rozporządzenie określa także możliwość zwrócenia się przez personel medyczny podmiotu leczniczego zapewniającego opiekę w izolatorium o udostępnienie informacji o wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 osoby izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub który zlecił jego wykonanie.