Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień od VAT

Od 1.4.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 19.3.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2014 r., poz. 369).

W zmienianym rozporządzeniu został uchylony przepis § 3 ust. 1 pkt 20.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722) w § 3 ust. 1 pkt 20 przewidywało zwolnienie od VAT dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych dokonywanej przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

a) określonej w fakturze lub

b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy [VAT], lub

c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
– nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Zwolnienie to obowiązywało od 1.1.2014 r. do 31.3.2014 r.
przy czym warto zauważyć, że w celu zastosowania ww. zwolnienia od sprzedaży samochodów nie było konieczności używania takiego samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres co najmniej pół roku po nabyciu przez podatnika do niego prawa jak właściciel.

W związku ze zmianami dotyczącymi odliczenia VAT od nabycia samochodów i ich eksploatacji wprowadzonymi do VATU, które obowiązują od 1.4.2014 r. konieczne było uchylenie § 3 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności