Zmiany w rozliczeniach OPP – osoby rozliczane przez organy rentowe mogą wskazać OPP dla celów 1% podatku dochodowego

Ustawą z 9.3.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 528) m.in. do art. 45c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) dodano przepisy ust. 3a i 3b. Wynika z nich, że za wniosek o przekazanie środków z 1% podatku wybranej OPP uważa się również wskazanie przez podatnika, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej OPP przez podanie jej numeru wpisu do KRS.

Ważne
Oświadczenie składa się właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Oświadczenie to składa się na formularzu PIT-OP, który obowiązuje od 15.3.2017 r. Wprowadzono je rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 14.3.2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 539).

Oświadczenie PIT-OP złożone w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT-40A, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

Nowe przepisy w tym wyżej zakresie mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności