Świadczenie dobry start jest elementem polityki państwa i wsparciem finansowym w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego dla osób z dziećmi w wieku szkolnym. Świadczenie to wynosi 300 zł i jest przyznawane na każde dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Z informacji na stronie rządowej wynika, że planowana jest zmiana organu obsługującego świadczenie dobry start na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą mogły być składane tylko on-line, a wypłata świadczenia będzie tylko bezgotówkowa w formie przelewu na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunek bankowy.

Zmiany mają obniżyć koszty obsługi wypłaty świadczenia (obecnie określone na poziomie 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start). W projekcie zakłada się określenie kosztów obsługi jako 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń dobry start.

W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co ma przynieść oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie.

Źródło: gov.pl