Zmiany w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Nowelizacja GospNierRolU dotyczy bezprzetargowej możliwości zawierania umów dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W uzasadnieniu wnioskodawca podnosi, że zmiana w GospNierRolU, ułatwi realizację obowiązku utrzymania funkcjonalności obiektów infrastruktury krytycznej, w tym ograniczy wpływ potencjalnej awarii na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, oraz podtrzyma sprawność funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/C981E65DABE43F18C12586C700344217/%24File/1129.pdf).  

Nowelizacja poszerza katalog przypadków, do których nie stosuje się obowiązku zawierania umów dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 39 ust. 2 GospNierRolU o przypadki, gdy nieruchomość jest wydzierżawiana spółkom kapitałowym, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 18.3.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2173), w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonalność mienia ujawnionego w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ZarządKryzysU.

W omawianym zakresie ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 30.10.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności