Zmiany w przepisach o gospodarce nieruchomościami w oparciu o rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Projekt (druk nr 534) dokonuje szeregu nowelizacji ustaw, które w ocenie wnioskodawców mają doprowadzić do wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Na podstawie tej ustawy nowelizacyjnej zmianie mają ulec także przepisy regulujące zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami. Do najistotniejszych należy zaliczyć zmianę dotyczącą KoronawirusU. W art. 15ja KoronawirusU, dotyczącym zagadnienia możliwości proporcjonalnego pomniejszenia opłaty rocznej za 2020 r., nowelizacja dokonuje redefiniowania dotychczas użytego zwrotu „nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa” poprzez wprowadzenie nowego brzmienia w postaci: „wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w odniesieniu do której organem reprezentującym Skarb Państwa jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej”. Podobny zabieg zastosowano w art. 15jd KoronawirusU w zakresie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Ważne

Istotną zmianą wynikającą z projektu jest poszerzenie rozumienia dotychczas używanych w obowiązujących ustawach zwrotów: „wspólnoty mieszkaniowe” oraz „towarzystwa budownictwa społecznego” o rozumienie pod tymi pojęciami także pojęcia „społeczne inicjatywy mieszkaniowe”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności