Zmiany w przepisach dotyczących kinematografii

1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 961 opublikowano ustawę z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany w trzech ustawach, tj.:

1) z 30.6.2005 r. o kinematografii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 438 ze zm.);

2) z 16.7.1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1387 ze zm.);

3) z 7.11.1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. Nr 152, poz. 722 ze zm.).

W zmienianych ustawach Filmotekę Narodową zastąpiono ogólniejszym terminem „państwowa instytucja kultury wyspecjalizowana w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii”. Instytucja taka zastąpi Filmotekę Narodową w prowadzeniu działalności w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii.

2. Komentarz

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, ze względu na konieczność zapewnienia większej efektywności działań na rzecz zabezpieczania i udostępniania narodowego dziedzictwa audiowizualnego (ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Filmoteki Narodowej oraz potencjału wiedzy i techniki Narodowego Instytutu Audiowizualnego) zaplanowano połączenie tych dwóch instytucji kultury. W wyniku połączenia ma powstać państwowa instytucja kultury: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.

W uzasadnieniu stwierdzono też, że ustawa o kinematografii w swoich regulacjach legislacyjnie wadliwie posługuje się nazwą instytucji kultury powołanej de facto aktem prawnym niższego rzędu, co uniemożliwia organizatorowi (tj. ministrowi kultury) wykonywanie niektórych z uprawnień przewidzianych ustawą z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862), w tym m.in. w zakresie zmiany nazwy tej instytucji czy niezbędnych zmian organizacyjnych. W nowelizacji zastąpiono więc nazwę Filmoteki Narodowej bardziej ogólnym sformułowaniem wskazującym na istnienie instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności