Zmiany w Polskim Ładzie. Składkę zdrowotną odliczymy od dochodu

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające podatek w innych formach, skorzystają na zmianach w zakresie składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna odliczalna od dochodu

Zgodnie z zasadami uchwalonymi pierwotnie w ramach tzw. Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje całkowity zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku. W aktualnym stanie prawnym składki zdrowotnej nie możemy również odliczyć od dochodu.

Nowe przepisy mają przywrócić odliczalność składki zdrowotnej. Odliczenie to nie będzie jednak możliwe od podatku, lecz jedynie od dochodu lub przychodu.

Zgodnie z nowymi założeniami, prawo do odliczenia składki zdrowotnej przysługiwać będzie tym przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek na zasadzie ryczałtu, według karty podatkowej lub opłacają podatek liniowy.

Nowe odliczenie nie będzie przysługiwać zatem osobom rozliczającym się według skali podatkowej. Osoby takie skorzystają bowiem na obniżeniu stawki PIT do poziomu 12%.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla wspomnianych wcześniej grup przedsiębiorców zależeć będzie jednak od wybranej formy opodatkowania. Inaczej odliczenia dokonają bowiem liniowcy, inaczej ryczałtowcy, a jeszcze inaczej przedsiębiorcy na karcie podatkowej.

Odliczenie składki zdrowotnej na podatku liniowym

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, w przypadku przedsiębiorców na podatku liniowym, nowe przepisy umożliwią odliczenie składki zdrowotnej od dochodu. W przypadku liniowców obowiązywać będzie jednak limit odliczenia w kwocie 8700 zł. Oznacza to, że odliczeniu podlegać będzie maksymalnie kwota 8700 zł, a zapłacone składki zdrowotne powyżej tego limitu nie będą odliczalne ani od dochodu, ani od podatku. Maksymalna korzyść podatkowa dla liniowca wyniesie zatem 1653 zł.

Odliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie

Inaczej wyglądać będzie kwestia odliczenia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy na ryczałcie nie ewidencjonują bowiem dochodu, lecz sam przychód. Przedsiębiorca na ryczałcie będzie mógł zatem odliczyć zapłacone składki zdrowotne od przychodu. Jednak i w tym przypadku obowiązywać będzie limit odliczenia. Zgodnie z nowymi przepisami, ryczałtowiec będzie mógł odliczyć od przychodu maksymalnie kwotę odpowiadającą 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Odliczenie składki zdrowotnej na karcie podatkowej

Jeszcze inaczej kwestia odliczenia składki zdrowotnej wyglądać będzie w przypadku osób rozliczających się kartą podatkową, które nie ewidencjonują ani dochodu, ani nawet przychodu. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej również dokonają częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Odliczenie to dokonywane będzie od podatku, a wysokość tego odliczenia odpowiadać będzie kwocie równej 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Zmiany podatkowe w trakcie roku

Zapowiedziane zmiany mają wejść w życie już 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że składki zdrowotne zapłacone do czerwca 2022 r. - zgodnie z aktualnymi zasadami - nie będą podlegać żadnemu odliczeniu. Z kolei składki opłacone w lipcu i kolejnych miesiącach 2022 roku, przedsiębiorcy będą mogli odliczyć zgodnie z nowymi zasadami opisanymi powyżej.

Również od lipca zmianie ulegną przepisy dotyczące podatku dochodowego. Od połowy roku stawka PIT obniżona zostanie do 12%, a tzw. ulga dla klasy średniej zostanie całkowicie zlikwidowana.

Źródło:

zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności