Składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się według skali podatkowej, tak jak proponowano wcześniej, będzie wynosić 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Natomiast w czasie konsultacji udało się zmniejszyć składkę zdrowotną przedsiębiorców, którzy rozliczają się tzw. podatkiem liniowym 19%, a także którzy mają ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Składka zdrowotna dla podatku liniowego została z pierwotnie proponowanej 9% obniżona do 4,9%. Składka nie będzie jednak mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia (3000 zł x 9%= 270 zł).

Miesięczna podstawa składka zdrowotna w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym o rocznych przychodach:

  • do 60 tys. zł – wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • do 300 tys. zł – wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • ponad 300 tys. zł – wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

U podatników rozliczających się w formie karty podatkowej składka wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia, a nie jak przyjmowano w wersji wcześniejszej projektu – wynagrodzenia średniego.

Terminy płatności składek

Po konsultacjach przyjęto takie same terminy rozliczania składek zdrowotnych i społecznych dla wszystkich przedsiębiorców. Będzie to 20. dzień następnego miesiąca. Takie rozwiązanie ma ułatwić kalkulowanie wysokości składki i ujednolici termin jej płacenia z terminem wpłaty zaliczki na PIT.

Dotychczas składki były płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5., przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10., a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15. dnia kolejnego miesiąca. 

Ulga na powrót

Po konsultacjach doprecyzowano warunki korzystania z ulgi na powrót. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji (jak chciano wcześniej) ale również innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Przedłużenie terminu rozliczenia ulg podatkowych

W ramach Polskiego Ładu przewidziano kilkanaście nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulgi podatkowe. Już przed konsultacjami ulga B+R, ulga na innowacyjnego pracownika i ulga na robotyzację mogły być rozliczone w roku poniesienia wydatku i przez 6 kolejnych lat. Po konsultacjach te korzystne zasady rozliczania przewidziano w kolejnych czterech ulgach, bowiem okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużono z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6 lat, a także ulgi na prototyp z 2 do 6 lat.

Podatek estoński CIT

W projekcie przewidziano uatrakcyjnienie tzw. podatku estońskiego. Po konsultacjach projekt zmian przewiduje zniesie limitu przychodowego (czyli korzystać będą mogli nie tylko mali podatnicy, ale wszyscy) i dopuszczenie do korzystania z tego podatku spółdzielni, spółek komandytowych i SKA. Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Rezydencja podatkowa

W projekcie zmian przewidywano, że o polskiej rezydencji podatkowej spółki będzie decydować to, że kadra zarządzająca ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Polsce. Po konsultacjach  złagodzono ten pomysł i zaproponowano, że o rezydencji będzie decydował fakt prowadzenia w sposób zorganizowany i ciągły z terytorium Polski interesów zagranicznego podatnika.

Podatek od dużych korporacji

Po konsultacjach społecznych zaproponowano podatek od dużych korporacjiktóre wykazują stratę lub mają mniejszy niż 1% udział dochodów w przychodach. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Nowy podatek ma wynosić 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych (tj. kosztów finansowania dłużnego, koszty usług niematerialnych i prawnych oraz niezamortyzowanych WNiP).

Podatek ma dotyczyć spółek z o.o., spółek akcyjnych i podatkowych grup kapitałowych. Jednak nie będzie dotyczyć startupów (przez pierwsze 3 lata ich działalności) przedsiębiorstw finansowych, firm, które mają przejściowe trudności (spadek przychodów o 30%) i podatników o prostej strukturze.