Zmiany w poborze opłaty elektronicznej za przejazd po płatnych drogach krajowych

Przejęcie przez Szefa KAS poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz opłaty za przejazd autostradą a także utworzenie System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, służący poborowi tych opłat wynika z ustawie z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r. i zastąpi go nowy system oparty na geolokalizacji, który już jest wykorzystywany w monitorowaniu SENT.

Jak wyjaśnia ministerstwo finansów wprowadzone zmiany w 2020 roku nie wpłyną na sytuację kierowców korzystających z dróg płatnych. Krajowy System Poboru Opłat wraz z urządzeniami pokładowymi OBU przeznaczonymi do tego celu będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegnie również sposób wnoszenia opłaty za przejazd autostradą.

Nowelizacja ustawy przewiduje w 2021 r. powstanie nowego systemu informatycznego opartego na technologii pozycjonowania satelitarnego, która zastąpi obecnie stosowaną technologię DSRC. Pozwoli to na wykorzystywanie do poboru opłaty elektronicznej telefonów komórkowych, nawigacji satelitarnych, czy systemów/urządzeń fabrycznie montowanych w pojazdach. W sytuacji, gdy korzystający z dróg publicznych nie będzie posiadał takich systemów czy urządzeń służących do pozycjonowania satelitarnego, do uiszczenia opłaty elektronicznej będzie można wykorzystać telefon komórkowy (smartfon) z zainstalowaną bezpłatną aplikacją mobilną, dostarczoną przez KAS. Dane geolokalizacyjne niezbędne do poboru opłaty elektronicznej, przekazywane z urządzeń pokładowych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, mają obejmować współrzędne geograficzne dotyczące położenia pojazdu samochodowego, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu i błąd przekazywania danych satelitarnych.

Proces obsługi nowych rozwiązań będzie w pełni elektroniczny, a obowiązki rejestracyjne korzystających z dróg publicznych zostaną ograniczone, również dzięki wykorzystaniu danych będących w posiadaniu administracji (w Centralnej Ewidencji Pojazdów).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności