Do wprowadzenia zmian ograniczających prawo do odliczenia VAT od nabytych samochodów osobowych, paliwa do nich i wydatków na ich eksploatację Polska została uprawniona przez UE. W decyzji z 12.12.2013 r. (nr 17041/13) Rada UE upoważniła Polskę do ograniczenia do wysokości 50% prawa do odliczenia VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu silnikowych pojazdów drogowych, a także VAT naliczanego od wydatków związanych z tymi pojazdami, jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Tego ograniczenia nie można stosować do samochodów mających więcej niż 9 miejsc siedzących (razem z siedzeniem kierowcy) lub których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony – nawet jeżeli byłyby używane również do celów prywatnych. Ponadto Polska została upoważniona do nietraktowania jako świadczenia usług za wynagrodzeniem prywatnego wykorzystania przez podatnika lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie, wykorzystania do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność, pojazdu, do którego zastosowanie ma ograniczenie odliczenia VAT do wysokości 50%. A zatem czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. Wydana ww. decyzja ma zastosowanie od 1.1.2014 r. do 31.12.2016 r.

Projekt zmian w ustawie o VAT

Na podstawie uprawnień przewidzianych dla państwa polskiego w ww. decyzji zostały przygotowane przez ministerstwo finansów zmiany do VATU, które zostały skierowane do sejmu i mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw. W projekcie tym przewiduje się, że podatnicy wykorzystujący samochody wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością będą mogli odliczyć w całości VAT naliczony przy ich nabyciu, a także od wydatków na paliwo i ich eksploatację. Używanie samochodu firmowego również do celów prywatnych będzie wiązało się z ograniczeniem prawa do odliczenia VAT naliczonego jedynie do 50% i w takiej sytuacji nie powinno się traktować tego użycia, jako odpłatnej usługi opodatkowanej VAT. Jednocześnie w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności i do celów prywatnych do 30.6.2015 r. byłoby wyłączone prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego od paliwa do tych samochodów. A zatem do tego czasu nie można by odliczyć w ogóle VAT od paliwa od ww. samochodów.