Zmiany w ochronie zdrowia – wprowadzenie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Ustawą z 21.7.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1355: dalej nowela) w ustawie z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia dodano art. 31a dotyczący wprowadzenia Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Przepisy noweli określają, że IOWISZ jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

System umożliwia wygenerowanie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia, wraz z formularzem oraz jego numerem.

W przepisach noweli enumeratywnie wymieniono katalog podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych w systemie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w zakresie oceny inwestycji w ochronie zdrowia. Są to:

· podmiot wnioskujący, tj. podmiot wykonujący działalność leczniczą albo podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą,

  • Minister Zdrowia,
  • wojewoda,
  • Prezes NFZ,
  • dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Administratorem danych przetwarzanych w systemie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia jest Minister Zdrowia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności