Zmiany w KSH przesuwają wejście w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 187 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. poz. 1655 ze zm.; dalej: nowelizacja). Ustawa ta wprowadza szereg przepisów do ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.; dalej: KSH), które dotyczą możliwości założenia prostej spółki akcyjnej, tj. przede wszystkim przepisy art. 3001 – 300134 KSH.

Ważne

Z art. 36 nowelizacji wynikało, że przepisy o prostej spółce akcyjnej miały wejść w życie 1.3.2021 r. Termin ten przesunięto na 1.7.2021 r.

W konsekwencji zmiany wprowadzono także do ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), która wprowadza z kolei zmiany do KSH w zakresie niektórych przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (m.in. akcjonariusza spółki, nabycia akcji albo ustanowienia na niej ograniczonego prawa rzeczowego, kar dla członka zarządu albo likwidatora prostej spółki akcyjnej). Przepisy te także wejdą w życie 1.7.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności