Zmiany w KSH: Przekształcenie spółek osobowych (od 1.3.2019 r.)

Cel nowelizacji

Celem nowelizacji jest usunięcie omyłki legislacyjnej. Dotychczasowe brzmienie art. 571 KSH odwoływało się bowiem do komandytariuszy reprezentujących 2/3 sumy komandytowej, zamiast sum komandytowych. Stosownie do powyższego, zważywszy na wielość sum komandytowych (jako pochodną wielości komandytariuszy), konieczne było dostosowanie w tym zakresie regulacji prawnych do realiów obrotu.

Konieczność uzyskania zgody na przekształcenie przez komplementariuszy, a także komandytariuszy reprezentujących 2/3 łącznej sumy wszystkich sum komandytowych występujących w spółce.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 571 KSH, przekształcenie spółki komandytowej, w spółkę z o.o. albo S.A., będzie wymagało zgody:

1. komplementariuszy – wszystkich;

2. komandytariuszy – reprezentujących łącznie co najmniej 2/3 sumy wszystkich sum komandytowych występujących w spółce komandytowej, chyba, że umowa spółki komandytowej przewiduje warunki surowsze.

Wejście w życie zmian, brak przepisów przejściowych

Znowelizowany art. 571 KSH wszedł w życie 1.3.2019 r. (zgodnie z art. 18 w zw. z art. 54 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).

Jednocześnie brak jest jakichkolwiek przepisów przejściowych dotyczących powyższej regulacji.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności