Zmiany w koncesjach nałożą na Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nowe obowiązki

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi z 31.3.2016 r. został przygotowany w oparciu o projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27.10.2015 r. Projektowana ustawa określa zasady i procedury udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako organ z doświadczeniem w kwestiach zawierania „klasycznych” umów o zamówienia publiczne i posiadający duże zaplecze merytoryczne do analizy umów, został uznany za organ właściwy w sprawach dotyczących umów koncesji .

Nowe zadania

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został wyznaczony jako organ właściwy w sprawach zawierania umów koncesji. Zgodnie z projektem ustawy będzie on uprawniony do opracowania oraz opiniowania projektów aktów normatywnych, a także innych dokumentów dotyczących koncesji. Ponadto Prezes Urzędu będzie monitorował stosowanie zasad zawierania umów koncesji oraz upowszechniał wyniki monitorowania. Na żądanie Komisji Europejskiej będzie przekazywał, nie rzadziej niż co trzy lata, sprawozdania z monitorowania. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie także upowszechniał na stronie internetowej informacje oraz wskazówki dotyczące wykładni i stosowania przepisów prawa w zakresie zawierania umów koncesji oraz opracowywał i upowszechniał wzorcowe dokumenty w tym zakresie.

Projekt ustawy przewiduje, że zmiany z pewnymi wyjątkami wejdą w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia ustawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności