Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.9.2019 r. uchwalone

Przyjęte zmiany oznaczają odejście od zasad dokonywania oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na dany stopień awansu zawodowego. W tym zakresie nastąpił powrót do oceny dorobku zawodowego, która będzie mogła być pozytywna lub negatywna i będzie ustalana w okresie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Zniesiono obligatoryjne dokonywanie oceny pracy co 5 lat w szkole od dnia nadania danego stopnia awansu zawodowego.

Zrezygnowano z obowiązku zdawania egzaminu dla nauczyciela stażysty ubiegającego o stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego na rzecz rozmowy kwalifikacyjnej – co oznacza powrót do regulacji obowiązującej przed 1.9.2018 r. Skrócono również staż dla nauczyciela stażysty – z 1 roku i 9 miesięcy do 9 miesięcy, a także okres przerwy pomiędzy uzyskaniem danego stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela, a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień.

Zawieranie z nauczycielami umów o pracę na czas określony poddane zostały obostrzeniom, w szczególności poprzez wyznaczenie 36-miesięcznego maksymalnego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony – w przypadku umowy zawieranej z powodu zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania.

Ustalono minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł. Jest to wartość minimalna, którą jednostki samorządu terytorialnego będą mogły podwyższać w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Nauczyciele stażyści będą uprawnieni do jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie będzie przysługiwać pod warunkiem odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, co w efekcie oznacza, że wymiar zatrudnienia nauczyciela będzie musiał wynosić co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Ustalono, że średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie od 1.9.2019 r. do 31.12.2019 r. ulegnie podwyższeniu o 9,6% i nastąpi nie później niż do 30.9.2019 r. z wyrównaniem od 1.9.2019 r. Tym samym średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będzie wynosić:

  1. dla nauczyciela stażysty – 3338,
  2. dla nauczyciela kontraktowego – 3705,
  3. dla nauczyciela mianowanego – 4806,
  4. dla nauczyciela dyplomowanego – 6141. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności