Zmiany w formularzach refundacji PFRON

Do końca czerwca 2016 r. przepisy ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wymagały wprost uprzedniego opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przed złożeniem wniosku o ich refundację. Warunkiem było jedynie ich opłacenie w całości. Począwszy od lipca - na podstawie ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przepisy zobowiązują do opłacenia składek w całości przed dniem złożenia wniosku o ich refundację do PFRON.

W parze ze zmianami ustawowymi znowelizowano również rozporządzenie MPiPS z 9.1.2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Rozporządzeniem MRPiPS z 22.6.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wprowadzono nowe wzory wniosków o refundację Wn-U-G (objaśnienie nr 13) i Wn-U-A (objaśnienie nr 7). Pozostałe zmiany we wzorach mają charakter redakcyjny. Refundacji na nowych warunkach udziela się, począwszy od składek opłaconych:

  • za miesiąc lipiec 2016 r. - przez osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą;
  • za III kwartał 2016 r. - przez niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Korekty wniosków o wypłatę refundacji składek za okresy począwszy od 1.1.2009 r. składa się już na nowych formularzach.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności