Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, została powołana grupa robocza ds. dróg lokalnych, której celem jest przegląd obecnych rozwiązań i wypracowanie zmian. Zebrane uwagi i propozycje zostały podzielone na dwie grupy:

1) odnosi się do kwestii systemowych,

2) dotyczy procedur zawartych w dokumentach wykonawczych do programu.

Zgodnie z przyjętymi zmianami:

1) gminy i powiaty, które w tym roku będą starały się o środki na budowę lokalnych jezdni, będą mogły w ramach jednego wniosku wyremontować nawet trzy odcinki; ważne jest to, aby odcinki, które będą zgłoszone w ramach takiego wniosku, spełniały te same parametry;

2) resort podwyższył punktację za projekty, które polegają na remoncie jezdni (z 8 do 10 pkt), a także odwrócił ją za klasę drogi – najwyżej punktowane będą drogi najniższe klasy;

3) zmieniono punktację za elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego – wprowadzono ich katalog, a uwzględnienie tych elementów w projekcie pozwoli uzyskać maksymalnie 2 pkt;

4) wprowadzono wymóg, że każdy członek komisji sprawdzającej wniosek ocenia wszystkie projekty w ramach kryteriów merytorycznych.

Kwestie systemowe będą analizowane ze stroną samorządową w przyszłym roku i zostaną dokonane na podstawie sprawozdania z realizacji pierwszej edycji programu oraz z drugiego naboru wniosków.

Ważne
Związek Gmin Wiejskich będzie domagał się zmniejszenia punktacji za bezpieczeństwo. Obecnie liczba przyznawanych w tej kategorii punktów determinuje ocenę całego projektu. W przypadku mniejszych dróg lokalnych wyposażenie ich w pełną infrastrukturę nie zawsze jest uzasadnione. Związek będzie również wnioskował za podwyższeniem punktacji za spójną sieć dróg.