Zmiany w finansowaniu programu rozwoju infrastruktury drogowej – czy samorządy dostaną mniej pieniędzy?

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, została powołana grupa robocza ds. dróg lokalnych, której celem jest przegląd obecnych rozwiązań i wypracowanie zmian. Zebrane uwagi i propozycje zostały podzielone na dwie grupy:

1) odnosi się do kwestii systemowych,

2) dotyczy procedur zawartych w dokumentach wykonawczych do programu.

Zgodnie z przyjętymi zmianami:

1) gminy i powiaty, które w tym roku będą starały się o środki na budowę lokalnych jezdni, będą mogły w ramach jednego wniosku wyremontować nawet trzy odcinki; ważne jest to, aby odcinki, które będą zgłoszone w ramach takiego wniosku, spełniały te same parametry;

2) resort podwyższył punktację za projekty, które polegają na remoncie jezdni (z 8 do 10 pkt), a także odwrócił ją za klasę drogi - najwyżej punktowane będą drogi najniższe klasy;

3) zmieniono punktację za elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - wprowadzono ich katalog, a uwzględnienie tych elementów w projekcie pozwoli uzyskać maksymalnie 2 pkt;

4) wprowadzono wymóg, że każdy członek komisji sprawdzającej wniosek ocenia wszystkie projekty w ramach kryteriów merytorycznych.

Kwestie systemowe będą analizowane ze stroną samorządową w przyszłym roku i zostaną dokonane na podstawie sprawozdania z realizacji pierwszej edycji programu oraz z drugiego naboru wniosków.

Ważne
Związek Gmin Wiejskich będzie domagał się zmniejszenia punktacji za bezpieczeństwo. Obecnie liczba przyznawanych w tej kategorii punktów determinuje ocenę całego projektu. W przypadku mniejszych dróg lokalnych wyposażenie ich w pełną infrastrukturę nie zawsze jest uzasadnione. Związek będzie również wnioskował za podwyższeniem punktacji za spójną sieć dróg. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności