Ministerstwo Rozwoju i Technologii dokonało połączenia dwóch serwisów internetowych – Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.pl – w jeden i stworzyło tzw. Konta Przedsiębiorcy. Na portalu Biznes.gov.pl przedsiębiorca otrzyma jedno miejsce, w którym będzie mógł załatwić wiele spraw urzędowych od początku do końca. Nowy serwis zastąpił dotychczas istniejący rejestr CEIDG.

Co oferuje Konto Przedsiębiorcy

  • wiarygodne i bezpieczne, jedno miejsce do załatwiania wszystkich niezbędnych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli „Konto przedsiębiorcy”, zamiast dotychczasowych dwóch; to jedno miejsce do sprawdzania powiadomień, statusu i historii realizowanych spraw urzędowych, również spraw załatwianych w rejestrze CEIDG; to krok w stronę kompleksowej realizacji procesów biznesowych za pośrednictwem e-administracji;
  • możliwość  wielokrotnego korzystania z danych raz wprowadzonych, dzięki czemu realizacja dostępnych e-usług publicznych jest szybsza i prostsza;
  • wysoką jakość e-usług CEIDG, bazującą na użyteczności, intuicyjności, pomocy kontekstowej, prostym języku i najnowszych rozwiązaniach w zakresie dostępności, w tym dla użytkowników urządzeń mobilnych;
  • spersonalizowane, kontekstowe treści – to m.in. lista sugerowanych spraw, które użytkownik powinien załatwić w najbliższym czasie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii