Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na podstawie projektu z 20.9.2017 r.

Zmiany w ustawie VAT

Projekt wprowadza zmiany w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU) w zakresie publikowania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej, wykazu podatników VAT czynnych. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę i będzie to bardzo ważne narzędzie dla uczciwych podatników, do weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Możliwość dokonania takiej weryfikacji w sposób istotny ograniczy ryzyko wplątania uczciwych podatników w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT

Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

W ustawie z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869) wprowadzone będą zmiany w zakresie dotyczącym rozszerzenia danych nieobjętych tajemnicą skarbową również o numery rachunków podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

W ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz w ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) wprowadza się zapisy, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i podatnicy będący osobami prawnymi nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 VATU.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

wprowadza się zapis, dotyczący stosowania zabezpieczenia na majątku podatnika oraz odpowiedzialności solidarnej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności z tytułu tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 VATU.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: odpowiedzialność solidarna nie będzie dotyczyła wszystkich zobowiązań podatkowych. Podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, ale tylko do kwoty podatku, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie została dokonana na rachunek bankowy podatnika zawarty w wykazie podatników VAT czynnych i transakcji, których wartość przekracza 15 000 zł.

Zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W ustawie z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1910 ze zm.) wprowadzono zapis, że środki pieniężne zgromadzone na imiennych rachunkach podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym związanych z prowadzoną działalnością (które będą zamieszczane w wykazie VAT), będą podlegały egzekucji.

Zmiany mają przyczynić się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy,
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności