Zmiany ustawowe umożliwiające „odwieszenie” orzekania przez KIO w sprawach odwołań

Dla przypomnienia, uchylany przepis określał między innymi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw i posiedzeń jawnych. To uniemożliwiało orzekanie przez KIO w sprawach odwołań wniesionych do Prezesa KIO, ponieważ w świetle art. 189 ust. 5 ZamPublU KIO rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. W konsekwencji wiele postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostało „zawieszonych”, z uwagi chociażby na wynikający z art. 183 ust. 1 ZamPublU zakaz zawarcia umowy do czasu rozstrzygnięcia przez KIO, tj. do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Powyższe oznacza, że KIO wraca do orzekania w normalnym trybie. Jednocześnie – jak podano w komunikacie UZP zamieszczonym na stronie internetowej – dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom postępowań odwoławczych zostaną wprowadzone wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw i posiedzeń przed KIO. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej UZP oraz w profilach w mediach społecznościowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności