Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 436) wprowadza zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z 26.2.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367 ze zm.). Przepisy te są istotne dla podmiotów leczniczych i personelu medycznego wykonującego szczepienia przeciwko COVID-19 ze względu na zmiany co do kolejności do szczepień w etapie pierwszym oraz terminu szczepień dla osób, które przeszły COVID-19.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają zmianę w etapie pierwszym co do kolejności do szczepień, ujmując w tej grupie również osoby u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia oraz biorców oczekujących na przeszczepienie. W rozporządzeniu określono także termin szczepień osób, które przeszły chorobę COVID-19, wskazując, że są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

W przepisach rozporządzenia wskazano również, że osoby posiadające zaawansowane schorzenia neurologiczne układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia, są zwolnione z zakrywania ust i nosa.