Zmiany organizacyjne w działaniu organów KAS

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.8.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów krajowej administracji skarbowej do wykonywania niektórych zadań krajowej administracji skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2018 r., poz.1651; dalej ZmOrgKASR) - doprecyzowano katalog zadań, które wykonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Do katalogu tych czynności należą zadania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, właściwego na całym terytorium Polski, związane z poborem w zakresie:

1) prowadzenia ewidencji wpłat, nadpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu należności wymienionych w § 3 ust. 1,ust. 2 i ust. 3 OrgKASR,

2) dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywanie wypłat z tytułu zwrotów należności wymienionych w § 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 OrgKASR,

3) rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce.

Wprowadzono też zmiany w załączniku do OrgKASR poprzez dodanie do wykazu naczelników urzędów skarbowych wykonujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz zabezpieczenia należności pieniężnych na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania innych naczelników urzędów skarbowych, również Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach. Naczelnik US w Jarocinie przejmie ww. zadania, realizowane dotychczas na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika US w Pleszewie, natomiast Naczelnik US w Szamotułach przejmie realizację ww. rodzaju zadań na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika US w Międzychodzie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności