Zmiany dotyczące wystawiania recept przez pielęgniarki i położne

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24.8.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1360: dalej rozporządzenie zmieniające) dokonano zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28.10.2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza nowy kod uprawnień dodatkowych oznaczony literą „S” w przypadku leków wydanych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia. Ponadto przepisy określają również termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego, wskazując, że realizacja recepty nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”. Realizacja recepty na preparaty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta powinna nastąpić w maksymalnym terminie 120 dni od daty jej wystawienia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności