Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24.8.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1360: dalej rozporządzenie zmieniające) dokonano zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28.10.2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza nowy kod uprawnień dodatkowych oznaczony literą „S” w przypadku leków wydanych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia. Ponadto przepisy określają również termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego, wskazując, że realizacja recepty nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”. Realizacja recepty na preparaty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta powinna nastąpić w maksymalnym terminie 120 dni od daty jej wystawienia.