Zmiany dotyczące wypłacania środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych po 31.3.2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 547) przedłużono wypłatę środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w okresie od 1.4.2020 r. do 31.12.2020 r. Przepisy rozporządzenia gwarantują również wypłacanie środków finansowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń dla powyższej grupy zawodowej od 1.1.2021 r., ale poprzez współczynniki korygujące lub inne rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8.9.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)

Z przepisów rozporządzenia wynika także obowiązek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, do przedstawienia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w okresie od 1.4.2020 r. do 31.12.2020 r. w sposób gwarantujący wypłatę kwot na wzrost wynagrodzenia dla powyższej grupy zawodowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności