Zmiany dotyczące uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Przepisy TytSpecjOchrZdrU stanowią nową regulację określającą warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przystępowania i odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także organizacji i przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Nowa regulacja określa również zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zasady sprawowania nadzoru nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego, w tym przeprowadzania jego kontroli (art. 1 TytSpecjOchrZdrU).

Zgodnie z art. 2 TytSpecjOchrZdrU tytuł specjalisty będzie można uzyskać po ukończeniu w ramach kształcenia podyplomowego jednostopniowego szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia na podstawie programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie albo po uznaniu przez Ministra Zdrowia dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji oraz po zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia.

Program szkolenia specjalizacyjnego jest przygotowywany przez zespół ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzany przez Ministra Zdrowia (art. 5 TytSpecjOchrZdrU).

Przepisy TytSpecjOchrZdrU określają również uprawnienie wojewody do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu zakwalifikowania osób ubiegających się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego sprawuje Minister Zdrowia za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (art. 24 TytSpecjOchrZdrU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności