Zmiany dotyczące leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 16.10.2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne określono, m.in. sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami.

W przepisach rozporządzenia określono zasady organizacji leczenia krwią i jej składnikami w jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz obowiązki personelu medycznego przetaczającego krew. Wprowadzono obowiązek powołania przez kierownika podmiotu leczniczego komitetu transfuzjologicznego w przypadku, gdy w podmiocie leczniczym krew i jej składniki są przetaczane w więcej niż czterech jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego.

Uregulowano również organizację banku krwi w podmiocie leczniczym. Zgodnie z przepisami kierownik podmiotu leczniczego może utworzyć bank krwi w razie takiej potrzeby.

Wprowadzono również obowiązki podmiotu leczniczego dotyczące organizacji pracowni immunologii transfuzjologicznej w podmiocie leczniczym. Przepisy rozporządzenia określają wymóg zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia do wykonywania badań, w którym temperatura powinna wynosić 18-25°C oraz odpowiedniego sprzętu, aparatury, odczynników diagnostycznych, krwinek wzorcowych oraz odpowiednich formularzy zleceń i wyników badań immunohematologicznych. Nowością jest dopuszczenie zdalnej autoryzacji wyników badań immunohematologicznych.

Szczegółowo sprecyzowano obowiązek monitorowania i zgłaszania przez bank krwi, pracownię immunologii transfuzjologicznej i podmiot leczniczy wszelkich niepożądanych zdarzeń związanych z pobieraniem próbek, badaniem, przechowywaniem, wydaniem krwi i jej składników oraz z przetoczeniem, wpływającym na ich jakość i bezpieczeństwo, oraz wszelkich niepożądanych reakcji związanych z przeprowadzaniem zabiegu przetoczenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności